Bình phú quý gỗ bách xanh

1,000,000.00

Bình phú quý gỗ bách xanh. Bình được tiện với gỗ bách xanh chun vân rất đẹp. Gỗ bách xanh tỏa hương thơm phức.

Không chỉ là  một vật phẩm trang trí. Bình phú quý gỗ bách xanh còn mang lại cho gia chủ may mắn thịnh vượng.